ViSam

Webbutbildning
Samordnad inviduell plan

  • Så här upprättar du en SIP
  • 1. Någon ser ett behov
  • 2. Inhämta samtycke
  • 3. Kartläggning
  • 4. Kallelse
  • 5. Mötet
  • 6. Utse samordnare
  • 7. Planens innehåll
  • 8. Genomförande & uppföljning
  • 9. Avslut